Qotoqni ustirish dating in 1961 video

G u yoki baliqchi qushlar galasi to‘lqinlar ustida o‘ynayotganidek, olatni sugurib olish va yana yaqinlashtirish.

Chumchuq sholipoyada guruch qoldiqdarini cho‘qiyotgani kabi, olatni qitiqlovchi chuqur zarb berishlar bilan mayda zarblarni almashtirgan holda ishlatish.

Siz o‘z jufti halolingiz bilan yaqinlashayotganingizda qo‘ng‘iroqli soatni burab qo‘yishingizni yoki soniya o‘lchagichdan foydalanishingizni maslahat bermoqchi emasmiz.

Xuddi asov ot daryoda o‘ynoqilagani singari olatni tepaga va pastga harakat qildirish.

Quyuq soqolni kimdir erkaklik ramzi deb ham qabul qiladi. Ba’zi erkaklarda yosh bo‘lishiga qaramay soch to‘kilishini kuzatish mumkin.

Buning sababi asosan irsiyat bilan bog‘liq bo‘lib, onaning erkak qarindoshlari orqali o‘tadi.

Agar erning yaqinlik harakati nuqul bir xil davom etaversa, sevgi bilan shug‘ullanishning uzoq davom etadigan seansi zerikarli bo‘ladi, biroq agar er zarb berishlar va holatlarni qanday qilib rang-baranglashtirishni bilsa, uzoq seans ustunligiga ega bo‘ladi.

Zotan, u qanchalik zukko bo‘lsa, seansni esda qoladigan qilish unga shunchalik oson ko‘chadi.

Leave a Reply